Zapiski

 

 

A.Wełniak, Dziadek Franz z Jasnej i historie równoległe(pdf, j. polski)

 


A.Wełniak, Kawałek historii na ścianie... O mapie Elbląga wydawnictwa Pharus(pdf, j. niemiecki)

 


A.Wełniak, Osadnictwo polskich reemigrantów z Westfalii
w latach 1948-1950
, tekst prezentowany podczas spotkań Tczew-Witten Freundschaftsverein w Witten w czerwcu 2011 roku. (pdf, j. niemiecki)

 


A.Wełniak, Życie codzienne w Prusach Zachodnich, VORTRAG BAD-MALENTE 2009. (pdf, j. niemiecki)

 


A.Wełniak, ...Pozostał papier. Niemieckie ślady w aktach administracyjnych po 1945 roku. (na przykładzie akt elbląskich) (pdf, j. niemiecki)

 


A.Wełniak, Królewski Urząd Stanu Cywilnego w Kwidzynie. Początki działalności. /Ludność Kwidzyna w 1874 roku w świetle ksiąg stanu cywilnego/. (pdf, j. polski)

 


A.Wełniak, Śpiewaliśmy Krambambuli (w hołdzie przyjacielowi) z adnotacją uzupełniającą: artykuł opublikowany pierwotnie w Kwartalniku Elbląskim TYGIEL Nr 1-2 (2011).
(pdf, j. polski)

 


A.Wełniak, Bez pośredników, solidnie... reklama na łamach.
(pdf, j. polski)

 


A.Wełniak, Z dziejów reemigracji polskich Harbińczyków na przykładzie Elbląga 1949/1950. (pdf, j. niemiecki)

 


A.Wełniak, Wieś Gurcz w dobie wilhelmińskiej w świetle protokolarzy zebrań wiejskich. (pdf, j. polski)

 


 

 

 

stat4u